Những điều cần biết về Chỉ thị Hợp tác Hành chính (DAC) của EU

Chỉ thị Hợp tác Hành chính (DAC) của EU

Năm 2011, Hội đồng Châu  u, bao gồm các nguyên thủ quốc gia hoặc chính phủ của tất cả các nước EU, Chủ tịch Hội đồng Châu  u và Chủ tịch Ủy ban Châu  u, đã thông qua Chỉ thị 2011/16/EU về hợp tác hành chính (DAC). DAC cung cấp trao đổi thông tin tự phát, tự động và ‘theo yêu cầu’. Nó thiết lập các cơ chế cho sự tham gia của các cơ quan chức năng của các Quốc gia Thành viên trong các thắc mắc hành chính, đồng thời kiểm soát và thông báo lẫn nhau về các quyết định thuế. Nó cũng cung cấp các công cụ thiết thực cần thiết, chẳng hạn như một hệ thống điện tử an toàn để trao đổi thông tin.

Chỉ thị Hợp tác Hành chính (DAC) của EU

DAC là gì?

Các quốc gia thành viên EU hiện đã làm việc theo Chỉ thị Hợp tác Hành chính (DAC) trong một thập kỷ, cung cấp trao đổi thông tin tự phát, tự động và ‘theo yêu cầu’. Đã có 6 phụ lục đối với DAC, mỗi phụ lục mở rộng phạm vi thông tin được báo cáo.

DAC6, có hiệu lực từ ngày 25/6/2018 và bắt buộc tuân thủ đầy đủ kể từ ngày 1/7/2020, yêu cầu các tổ chức trung gian và người nộp thuế phải báo cáo tất cả các giao dịch xuyên biên giới liên quan đến ít nhất một quốc gia EU27. Việc không tuân thủ DAC6 có thể bị phạt đáng kể và làm tăng rủi ro về uy tín cho các doanh nghiệp, cá nhân và người trung gian.

Phạm vi DAC (1-6) đầy đủ bao gồm tự động trao đổi:

  • Thông tin kế toán phi tài chính và tài chính
  • Các quyết định trước về thuế xuyên biên giới và các thỏa thuận định giá trước
  • Báo cáo theo từng quốc gia
  • Thông tin chống rửa tiền

DAC định nghĩa người trung gian là ‘người quảng bá’ và ‘nhà cung cấp dịch vụ’. Nhà cung cấp dịch vụ là những người thiết kế, tiếp thị và thực hiện các chiến lược lập kế hoạch thuế như cố vấn thuế và cố vấn pháp lý. Các nhà cung cấp dịch vụ là những người hỗ trợ hoặc tư vấn cho người nộp thuế liên quan đến các giao dịch xuyên biên giới và có thể bao gồm kế toán, cố vấn tài chính, công ty kiểm toán, ngân hàng, người quản lý tài sản, cố vấn đầu tư và người quản lý danh mục đầu tư.

Tại sao DAC6 lại cần thiết?

DAC6 được cho là cần thiết do giảm thu thuế đối với các quốc gia thành viên EU do sự di chuyển của người dân và vốn tăng lên. Vụ bê bối của Hồ sơ Panama làm rò rỉ các tài liệu tài chính bí mật và các vụ rò rỉ đáng chú ý khác như Hồ sơ Pandora gần đây, đã phát hiện ra bằng chứng về các âm mưu gian lận thuế và trốn thuế khổng lồ.

Điều gì đã xảy ra kể từ khi DAC có hiệu lực?

Các nước thành viên EU cho đến nay vẫn gặp khó khăn trong việc triển khai trao đổi tự động các giao dịch xuyên biên giới do số lượng lớn dữ liệu được báo cáo. Mặc dù dữ liệu có sẵn, nhưng các quốc gia thành viên không đủ khả năng xử lý và tự động báo cáo về dữ liệu đó. Nghị viện Châu  u đã không được cấp quyền truy cập vào các tài liệu cần thiết để đánh giá đúng việc thực hiện luật DAC.

Chỉ thị Hợp tác Hành chính (DAC) của EU

Những tác động của DAC đối với cá nhân là gì?

Do các quốc gia thành viên không có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ trao đổi thông tin tự động đã nêu của họ, những cá nhân có giá trị ròng cao có các giao dịch xuyên biên giới quan trọng có thể phải đối mặt với các cuộc điều tra thuế bổ sung. Điều này dẫn đến những hạn chế đáng kể các hoạt động xuyên biên giới của họ. Ngoài ra, có thể có nguy cơ gia tăng các cáo buộc gian lận thuế trong đó bao gồm cả hoạt động lập kế hoạch và giảm thuế hợp pháp.

Các hình phạt theo DAC

DAC tuyên bố rằng để cải thiện triển vọng về tính hiệu quả của nó, các Quốc gia Thành viên nên áp dụng các hình phạt đối với các cá nhân và người trung gian về việc không tuân thủ. Số tiền phạt cũng như các điều kiện chính xác để áp dụng các hình phạt là tùy theo quyết định của các Quốc gia Thành viên. Nghiên cứu của Deloitte vào tháng 3 năm 2020 chỉ ra rằng tiền phạt có thể dao động từ 5000 EUR đến 5,8 triệu EUR.

DAC tiếp theo là gì?

Báo cáo của Nghị viện Châu  u về việc thực hiện các yêu cầu của EU về trao đổi thông tin thuế: tiến độ, bài học kinh nghiệm và những trở ngại cần khắc phục, được công bố vào ngày 3 tháng 6 năm 2021, kết luận rằng việc các quốc gia thành viên từ chối cấp quyền tiếp cận các tài liệu thực thi “phải được tranh cãi” và thúc giục Ủy ban thực hiện đánh giá toàn diện khuôn khổ DAC càng sớm càng tốt. Ngoài ra, cần phải làm nhiều hơn nữa để đảm bảo các Quốc gia Thành viên tuân thủ luật hiện hành và thực thi các biện pháp trừng phạt nếu có hành vi không tuân thủ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*