Với 1.035 phê duyệt, Golden Visa Hy Lạp là chương trình đầu tư định cư lớn nhất châu Âu 2021

Golden Visa Hy Lạp là chương trình đầu tư định cư lớn nhất châu u 2021

Số lượng thị thực vàng Hy Lạp cấp cho nhà đầu tư tăng 137 vào tháng 12/2021, nâng tổng số phê duyệt hàng năm trong năm 2021 lên 1.035, theo số liệu do Enterprise Greek công bố. Như vậy, so với 2020 chương trình Thị thực vàng Hy Lạp đã tăng 10,3% nhà đầu tư được phê duyệt và trở thành chương trình đầu tư định cư lớn nhất châu Âu 2021.

Golden Visa Hy Lạp là chương trình đầu tư định cư lớn nhất châu u 2021

Golden Visa Hy Lạp là chương trình đầu tư định cư lớn nhất châu Âu 2021

Con số khiến Golden Visa của Hy Lạp trở thành chương trình đầu tư định cư châu Âu lớn nhất được tính theo số lượng phê duyệt vào năm 2021 1.035. Con số này cao hơn đáng kể so với tổng số 865 của Golden Visa Bồ Đào Nha, 422 visa nhà đầu tư của Vương quốc Anh 40 của Thị thực Dolce nước Ý, 232 của Thị thực Vàng Tây Ban Nha…

Đáng nói, chương trình đang có xu hướng tăng lên về số lượng vào cuối năm 2021, một sự phát triển lạc quan cho một chương trình đầu tư định cư chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch.

Trong khi số lượng đương đơn chính được phê duyệt hàng năm chỉ tăng một cách khiêm tốn, số lượng người phụ thuộc được chấp thuận đã tăng rõ rệt, từ 1.971 người vào năm 2020 lên 3.383 người vào năm 2021. Điều này cho thấy quy mô gia đình trung bình cho một đơn xin thị thực vàng Hy Lạp vào năm 2021 là 3,3 người, tăng từ 2,1 người vào năm 2020. Nói cách khác, các nhà đầu tư Golden Visa Hy Lạp 2021 có nhiều hơn 1 thành viên gia đình so với năm 2020.

Golden Visa Hy Lạp là chương trình đầu tư định cư lớn nhất châu u 2021

Nhà đầu tư Trung Quốc chiếm phần lớn thị thực vàng Hy Lạp kể từ khi chương trình mở cửa vào năm 2013. Tuy nhiên, người Mỹ đang ngày càng thể hiện sự hiện diện của họ trong chương trình này, giống như cách họ đã làm trong 1,5 năm qua với chương trình Golden Visa Bồ Đào Nha và Vương quốc Anh.

Golden Visa Hy Lạp là chương trình đầu tư định cư lớn nhất châu u 2021

Trong khi Hy Lạp chấp thuận số đơn xin thị thực vàng nhiều hơn khoảng 20% so với đối thủ chính là Golden Visa Bồ Đào Nha vào năm 2021, nước này vẫn huy động được thêm khoảng 48% vốn FDI nhờ số tiền đầu tư trung bình cao hơn đáng kể.

Nguồn: IMI Daily

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*