Tỷ lệ thất nghiệp EU giảm nhiều hơn mong đợi trong tháng 6/2021

Tỷ lệ thất nghiệp EU giảm nhiều

Tỷ lệ thất nghiệp EU giảm nhẹ trong tháng 6 xuống còn 7,7% ở khu vực đồng tiền chung euro và 7,1% ở Liên minh châu Âu (EU), so với mức 8% và 7,3% tương ứng trong cùng kỳ năm 2020, văn phòng thống kê của Cộng đồng Eurostat cho biết hôm 30 tháng 7 vừa qua.

Tỷ lệ thất nghiệp EU giảm nhiều
Tỷ lệ thất nghiệp EU giảm nhiều

Tỷ lệ thất nghiệp EU giảm vượt mong đợi

Dữ liệu được Eurostat công bố vào ngày 30 tháng 7 cho thấy tháng trước, tỷ lệ thất nghiệp được điều chỉnh theo mùa ở khu vực đồng tiền chung euro là 7,7%, so với 8% vào tháng 6 năm 2020 và cũng trong tháng 5 năm nay.

Đối với toàn EU, tỷ lệ này ở mức 7,1% vào tháng 6/2021, so với 7,3% trong cả cùng kỳ năm ngoái và vào tháng 5 năm nay.

Về mặt tuyệt đối, Eurostat ước tính rằng 14,9 triệu nam giới và phụ nữ ở EU, trong đó có 12,5 triệu người ở khu vực đồng euro, thất nghiệp vào tháng 6/2021.

Điều này có nghĩa là giảm 397.000 người thất nghiệp ở EU và 339.000 người ở khu vực đồng tiền chung euro so với tháng 6/2020.

Bồ Đào Nha theo xu hướng châu  Âu, ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp là 6,9% vào tháng 6/2021, sau 7,5% trong cùng tháng năm trước.

Đối với tỷ lệ thất nghiệp thanh niên (bao gồm thanh niên đến 25 tuổi), nó đạt 17,3% ở khu vực đồng euro và 17% ở EU vào tháng trước, giảm so với tháng 6/2020, khi tỷ lệ này lần lượt là 18,7% và 18,2%.

Thanh niên thất nghiệp

Vào tháng 6/2021, 2.967 triệu thanh niên (dưới 25 tuổi) thất nghiệp ở EU, trong đó 2.431 triệu người ở khu vực đồng euro. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên là 17,0% ở EU và 17,3% ở khu vực đồng euro, giảm lần lượt từ 17,6% và 17,9% trong tháng trước. So với tháng 5 năm 2021, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên giảm 112.000 ở EU và 78.000 ở khu vực đồng euro. So với tháng 6 năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên giảm 152.000 ở EU và 110.000 ở khu vực đồng euro.

Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên cao nhất vào tháng 6 năm 2021 được đăng ký ở Hy Lạp (37,1%), tiếp theo là Tây Ban Nha (30,4%) và Ý (29,4%). Tỷ lệ thấp nhất được quan sát thấy ở Séc (7,1%), Đức (7,5%) và Hà Lan (7,6%).

Thất nghiệp theo giới tính

Theo giới tính, tỷ lệ thất nghiệp đối với phụ nữ là 8,2% ở khu vực đồng euro và 7,5% ở EU vào tháng 6 năm 2021, trong khi ở nam giới lần lượt là 7,3% và 6,7%.

Ước tính có khoảng 14,916 triệu nam giới và phụ nữ ở EU, trong đó 12,517 triệu người ở khu vực đồng euro, thất nghiệp vào tháng 6 năm 2021. So với tháng 5 năm 2021, số người thất nghiệp giảm 487.000 người ở EU và 423.000 người ở khu vực đồng euro. So với tháng 6 năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp giảm 397.000 ở EU và 339.000 ở khu vực đồng euro.

Tỷ lệ thất nghiệp cao nhất ở Hy Lạp và Tây Ban Nha

Tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong tháng 6 năm 2021 được ghi nhận ở Hy Lạp và Tây Ban Nha (cả 15,1%), tiếp theo là Ý (9,7%) và Thụy Điển (9,2%). Tỷ lệ thấp nhất được quan sát thấy ở Czechia (2,8%), Hà Lan (3,2%), Malta và Ba Lan (cả 3,6%).

Ở Croatia, tỷ lệ thất nghiệp là 7,4%, giảm 0,5% so với tháng 5. Tổng cộng 132.000 người đã mất việc làm ở Croatia vào tháng 6, ít hơn 10.000 người so với tháng 5. So với tháng 6 năm 2020, số lượng của họ đã giảm 23.000.

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563203/3-30072021-CP-EN.pdf/35dbf525-da32-809f-0f9d-cd36a271a760?t=1627633423854#:~:text=The%20EU%20unemployment%20rate%20was,office%20of%20the%20European%20Union.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*